top of page
DECEMBER 3rd 2019
EVENT 5.00-6.00PM
AGORA

Skäggetorps centrum 18, 586 42 Linköping

Victoria_Wibeck.jpeg

Att ställa om till hållbarhet – drivkrafter, aktörer och visioner för hållbara samhällen i ett internationellt perspektiv

Forskare och politiker talar allt oftare om att det behövs genomgripande omställningar  - samhällstransformationer - för att vi ska kunna möta miljöutmaningar och uppnå globala mål för hållbar utveckling.  Men hur ser samhällsaktörer i olika delar av världen på av begrepp som hållbara samhällen och samhällstransformationer innebär?

 

I föredraget presenteras forskning kring hur samhällsomställningar för hållbarhet förstås på olika håll i världen. Föredraget bygger på analyser av vetenskapliga studier, internationell media, uppföljningen av FNs globala mål för hållbar utveckling och länders bidrag till Parisavtalet. Exempel kommer också att hämtas från en studie som bedrivits i samband med kollegor i Kap Verde, Kina, Fiji, USA och Sverige och som genomfört gruppintervjuer med medborgare.

 

Victoria Wibeck är professor vid Tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet. Tillsammans med Björn-Ola Linnér har hon skrivit boken Sustainability Transformations: Agents and Drivers across Societies (Cambridge University Press).

Victoria Wibeck

Professor

Linköping University

picture credit to LiU

bottom of page