top of page

Horse & Hound

23 May 2023

16:00

"Elaka proteiner – så skadas hjärnan vid demenssjukdomar"

Sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons drabbar miljontals människor i världen. Den drabbade hjärnan får allt svårare att klara normala funktioner som minne, rörelser och andra kognitiva funktioner. Problemen beror på att nervceller i hjärnan blir sjuka och dör. Vår forskning försöker ta reda på varför nervcellerna blir sjuka och hur sjukdomen sprids till nya delar av hjärnan. Vi hoppas kunna använda den förståelsen för att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Martin Hallbeck

Linköpings Universitet

Professor

Martin Hallbeck är professor i klinisk patologi vid Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping. Kliniskt arbetar han med att diagnosticera hjärnans sjukdomar. Hans forskning handlar om neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. Han vill förstå varför cellerna i hjärnan blir sjuka och varför mer och mer av hjärnan drabbas så att personen gradvis blir allt sämre.

bottom of page