top of page

Horse & Hound

22 May 2023

15:00

"Ett klick från hållbar logistik: Om konsumentens möjlighet att välja klimatsmarta leveransalternativ vid e-handel"

Visst är det en spännande tanke att vi som konsumenter kan vara med och påverka den miljömässiga hållbarheten i e-handelsdistributionen? Våra val av leveranstid och leveransplats kan ha stor påverkan på utsläppen från transporterna, särskilt med tanke på att e-handelsdistributionen är den mest ineffektiva och miljöbelastande delen av hela logistikkedjan. För att konsumenter ska kunna få hjälp med att välja klimatsmarta leveransalternativ, så krävs dock att e-handlare, logistikföretag och en rad andra aktörer möjliggör att sådana alternativ och är lätta att välja för konsumenter. Samtidigt finns det idag endast ett fåtal klimatsmarta leveransalternativ på e-handlares hemsidor och vägledningen för konsumenter är bristfällig. I detta föredrag ges en bild av dagens situation, anledningar till den och potentiella vägar framåt, så att konsumenter på sikt blir en aktiv del av att göra e-handeln mer hållbar.

Uni Sällnas

Linköpings Universitet

Associate Professor

Uni Sallnäs, docent i logistik på avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling på Linköpings universitet, forskar inom området miljölogistik. Hon studerar bland annat hur e-handeln kan bli mer klimatsmart genom att konsumenter kan välja miljömässigt hållbara leveransalternativ.

bottom of page