top of page

Horse & Hound

24 May 2023

15:00

"Words don’t come easy – läsförmåga och akademiska förutsättningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning"

Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har svårigheter med att läsa, både gällande den tekniska aspekten av läsning men också med förståelsen för vad de läser. I den här presentationen kommer vi att gå igenom hur läsförmågan skiljer sig mellan personer med IF och personer med typisk utveckling och vilka faktorer som påverkar den akademiska framgången hos personer med IF.

Karin Nilsson

Linköpings Universitet

Senior Lecturer

Karin Nilsson är legitimerad logoped och postdoktor vid avdelningen för Funktionsnedsättning och samhälle på Linköpings universitet. Hennes forskning fokuserar på språk- och läsförmågor hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

bottom of page