top of page

Bagpipers

23 May 2023

17:00

"Fluorescensmikroskopi - Att hitta en pytteliten nål i en väldigt komplex höstack"

Det ultimata beviset för en forskare är, att med egna ögon observera det förlopp man försöker förstå. Inom medicinsk forskning kan emellertid detta vara väldigt utmanande då biologiska förlopp oftast innefattar små små protein med en storlek på bara några få nanometer (miljarddelars meter). Än mer utmanande blir det då varje cell innehåller tusentals liknande proteiner som kontinuerligt och dynamiskt interagerar med varandra. För att kringgå dessa utmaning har forskare tagit fram ett flertal verktyg. Bland annat har man lyckats få specifika proteiner att lysa i olika färger för att kunna spåra cellulära förlopp; en upptäckt som tidigare belönats med Nobelpriset. Under denna presentation kommer jag att beskriva flera sådana verktyg som varit banbrytande för att kunna visualisera processer såsom embryonalutveckling, metastasering och lokalisering av individuella proteiner inuti celler.

Thommie Karlsson

Micromedics

Application specialist

Thommie arbetar med utveckling och applikationer för avancerad ljusmikroskopi på avdelningen för medicinsk forskning på Micromedic AB. Detta innebär att Thommie stöttar forskare genom att sätta upp mikroskopi-baserade arbetsflöden och applikationer. Thommie har tidigare varit forskare på Linköpings Universitet där han studerat mekanismer bakom cellers rörelseförmåga. Efter att ha avlagt sin doktorsavhandling 2013 arbetade han med mikroskopiapplikationer inom Europa för mikroskoptillverkaren Leica Microsystems, för att sedan ansluta till det svenska bolaget Micromedic AB som tillhör Ortomedic AS koncernen.

bottom of page