top of page

Bagpipers

24 May 2023

16:00

"Spatial Transcriptomics - Den nya eran i biologi "

Forskare har använt mikroskop för att studera vävnader och celler i hundratals år, men det är först under det senaste decenniet som vi har kunnat lägga till ett nytt lager av information till mikroskopbilder – transkriptomet. Spatial Transcriptomics är en teknik som kan ge denna information och avslöja vad som händer på molekylär nivå i frisk eller sjuk vävnad, till exempel en tumör. I det här föredraget kommer vi att visa hur vi har använt Spatial Transcriptomics för att bättre förstå olika typer av cancer.

Maja Marklund & Kim Thrane

@thrane_kim

KTH/ScilifeLab

Postdoc

Kim Thrane: Dr. Kim Thrane is currently a postdoctoral researcher in the Lundeberg laboratory at SciLifeLab, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm. Her research focuses on developing and applying technologies for gene expression analysis to explore tissue biology. She is particularly interested in spatially resolved transcriptomics and its applications in tumor biology and cancer immunology. 


Maja Marklund : Dr. Maja Marklund has just finished her doctoral studies in the Lundeberg laboratory at SciLifeLab, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm. She is currently a research engineer at National Genomics Infrastructure (NGI) at SciLifeLab, Karolinska Institute, Stockholm. Her research has focused on developing and applying technologies for gene expression and DNA analysis to explore tissue biology. She is particularly interested in spatially resolved transcriptomics and genomics and their applications in prostate cancer biology.

bottom of page