top of page

Läkemedelsutveckling mot Afrikansk sömnsjuka, giardiasis och borrelia

10 May 2022 at 16:30:00
Gröna Älgen
Umeå

Afrikansk sömsjuka, giardiasis och borrelia orsakas av organismer som saknar enzymer vi normalt brukar beteckna som nödvändiga för allt liv. Bland annat kan organismerna inte producera de byggstenar (nukleotider) som krävs för att tillverka DNA och RNA. Detta gör att de till skillnad från våra egna celler är helt beroende av förstadier till dessa byggstenar i deras omgivning som de kan ta upp och använda sig av. I det här projektet försöker vi utnyttja denna svaghet hos organismerna för att utveckla läkemedel mot sjukdomarna. 

Läkemedelsutveckling mot Afrikansk sömnsjuka, giardiasis och borrelia

Anders Hofer

bottom of page