top of page
PITCHERS

Påvel Snickares Gränd, 75320 Uppsala

MONDAY 20th MAY 2019
DOORS OPEN 6.00PM, EVENT 6.30-8.30PM
Tech Me Out
topic-tech-orange.png
Staffan_Jacobson.jpeg

Friktion – en utmaning för hållbar teknik - viktigt i vardagen

Jag är professor i materialvetenskap med inriktning mot material som används i kontakt med andra material. Forskningen omfattar därför friktion och nötning i allt från höftledsimplantat till bergborrar. Jag kommer att berätta om hur viktig friktionen är i vardagen, hur viktig den är för världens energiförbrukning, hur friktionen uppkommer, och hur vi med materialvalen kan styra så att den blir hög eller låg. Jag kommer att hämta exempel från bland annat fordon och sport.

Staffan Jacobson

Technology

Professor

Uppsala University

Planet Earth
topic-earth-orange.png
Ester_Polaina_uppsala.jpg

Ester Cín Polaina

Medical Science

Researcher

Uppsala University

Invasive species

Invasive species are those animals, plants & other organisms that humans (voluntary or not) have transported to new ecosystems where they were not present before. This causes many negative effects on native ecosystems but also in humans. Climate change can contribute to exacerbate this, with synergetic consequences.

bottom of page