top of page
WEDNESDAY 22nd MAY 2019
DOORS OPEN 6.00PM, EVENT 6.30-8.30PM
PITCHERS

Påvel Snickares Gränd, 75320 Uppsala

Atoms to Galaxies
topic-atoms-orange.png
MartinS.jpeg

Martin Sahlén

Astronomy

Researcher

Uppsala University

Kosmiska tomrum / Cosmic Voids

Martin Sahlén är docent och forskare i astronomi vid Uppsala universitet. Han är utbildad vid KTH och University of Cambridge, har doktorsexamen från University of Sussex, och har forskat vid Stockholms universitet och University of Oxford. Under 2016 var han Fulbright-stipendiat vid Johns Hopkins University. I sin forskning undersöker han bl. a. vad kartläggningar av galaxers fördelning i tid och rum kan säga oss om mörk materia och mörk energi. 

Our Society
topic-social-orange.png
Emma_Moberg.png

Emma Moberg

Technology

PhD student

Uppsala University

Mat och klimat / Climate impact of food

Jag är doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet och forskar kring miljöpåverkan från den mat vi äter. På Pint of Science kommer jag bland annat prata om miljö- och klimatsmart mat och hur man som konsument kan göra bra matval. Jag kommer också berätta om ett pågående forskningsprojekt som handlar om att undersöka om en klimatskatt på mat kan göra att vi äter mat som är bättre för klimatet och miljön. 

bottom of page