top of page
WEDNESDAY 19th May 2021
EVENT 18:00 - 19:30 UTC+1 (Paris, Stockholm)

18:00

Carlson_Lars_Anders.jpg

Zooming in on the pandemic using cryo-electron microscopy (svenska)

Forty years ago a group of physicists in Heidelberg, Germany discovered a new way of doing microscopy. They rapidly plunged a virus into ultracold liquid ethane, and then observed the frozen sample in an electron microscope. This way, they managed to take pictures of the virus in a perfect, “life-like” state, and the method known as cryo-electron microscopy was born. Four decades later, cryo-electron microscopy became one of our most powerful tools to understand and combat the coronavirus pandemic. In my presentation I will give some highlights of what cryo-electron microscopy has taught us about how SARS-CoV-2 looks and what it does to an infected cell.

Lars-Anders Carlson

Assistant professor

Umeå University

18:30 

Sofie_Ceberg.png

Ljuset som botar cancer (svenska)

Ordet strålning är laddat i dagens samhälle, och klingar sällan positivt. Men strålning med låg energi kan hjälpa oss att hitta cancertumörer och strålning med hög energi kan stråla bort dem. Tekniken att leverera strålning och anpassa den individuellt till patienten har utvecklats enormt de senaste tio åren. I startblocken ligger även nya avancerade behandlingstekniker på väg att tas i bruk. Med tanke på att en av tre kommer att diagnostiseras med cancer någon gång under livet är ju det här med strålning alldeles strålande!

Min presentation kommer att handla om hur fysiker kan bidra till och förbättra behandlings-teknikerna vid strålbehandling. Just nu forskar vår forskargrupp på hur strålningen kan anpassas till patientens andning och andra organrörelser för att optimera så att strålningen endast träffar tumören utan att skada de friska vävnaderna runt omkring.

Mer om Sofie:  Sofie är docent i Medicinsk strålningsfysik och jobbar som biträdande universitetslektor i Lund. Hennes forskning inom strålterapifysik handlar om behandlingsoptimering och rörelsehantering av cancerpatienternas strålbehandling. Hon finner strålning över lag väldans intressant!

Sofie Ceberg

Assistant professor

Lund University

19:00

Sara_Ullstrom.jpg

Nya berättelser om flygresande i en klimatförändrad värld (svenska)

Hur vi lever har stor betydelse för klimatet, och sett till individuell klimatpåverkan står flygresor för en betydande del för de människor som flyger. Under de senaste åren har flygets klimatpåverkan uppmärksammats alltmer i Sverige, och en social rörelse för att minska flygresandet har växt fram. I min forskning undersöker jag debatten om flygets klimatpåverkan och kartlägger hur rörelsen kring minskat flygresande har tagit form. Min presentation kommer utifrån det arbetet att diskutera hur nya uppfattningar och berättelser om flygresande har uppstått och fått spridning, samt betydelsen av det i omställningen till ett hållbart samhälle.

Mer om Sara: Sara Ullström är doktorand vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS. Hennes forskning fokuserar på problematiserandet att flygresande och uppkomsten av en social rörelse för att minska flygets klimatpåverkan.

Sara Ullström

PhD student

Lund University

bottom of page